'Milk and Mayhem' Baby Vest

'Milk and Mayhem' Baby Vest

Regular price £14.00 £10.00 Sale

What's it like having a baby?

Well it's pretty much 'Milk and Mayhem'!

  • 100% cotton
  • envelope neck
  • popper fastening